Welkom bij Bilt. Ondernemingsrecht

Bilt. Ondernemingsrecht is een nichekantoor dat gespecialiseerd is in het ondernemingsrecht.

U vindt bij ons gerichte kennis over het ondernemingsrecht. Onze advocaten hebben ruime ervaring in het ondernemingsrecht en in aangrenzende rechtsgebieden zoals arbeidsrecht en financieel recht.

Het beperkte aantal specialisaties zorgt ervoor dat onze advocaten u persoonlijk kunnen bijstaan. Wij hechten aan openheid, eerlijkheid en kennis van zaken. Kernwaarden die door onze cliënten erg op prijs worden gesteld. Dit blijkt ook wel uit de groei die ons kantoor doormaakt!

Bilt. Ondernemingsrecht werkt zowel met nationale, als internationale cliënten.
Wij verwijzen u ook graag naar Bilt. Vastgoed Advocaten: de specialisten op het gebied van vastgoed.

Nieuws

Geen buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd door verkeerde termijnaanzegging

Het Hof Den Haag heeft in zijn uitspraak van 7 juli 2015 bepaald dat een consument-schuldenaar geen buitengerechtelijke incassokosten is verschuldigd als de aanmaning een onjuiste termijnaanzegging bevat.

Nieuws

Schending zorgplicht assurantietussenpersoon door verzekerde niet te informeren over tussentijds gewijzigde polisvoorwaarden

Zorgplicht assurantietussenpersoon: verzekerde niet geïnformeerd over tussentijds gewijzigde polisvoorwaarden. Tussenpersoon aansprakelijk voor de schade.

Nieuws

Eindelijk meer duidelijkheid verhouding tussen contractueel pensioenbeding en wettelijk pensioenontslag (onder WWZ)

De recente tranche-gewijze invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft grote invloed gehad op diverse onderdelen van het arbeidsrecht. De belangrijkste wijzigingen op het gebied van het ontslagrecht zijn op 1 juli 2015 in werking getreden.