NieuwsProfile

AFM te coulant voor banken rondom renteswaps midden- en kleinbedrijf

By 31 maart 2016 No Comments

31 maart 2016

Sinds 2012 kijkt de Autoriteit Financiele Markten (AFM) naar de door de banken aan duizenden ondernemingen verkochte renteswaps. Een complex en risicovol financieel product dat bij dalende rente de onderneming erg veel geld kan kosten. Het gaat hierbij volgens het Financieel Dagblad om circa 18.000 contracten welke een totale (rest)schuld van EUR 2,7 miljard euro vertegenwoordigen. Veel ondernemingen – vaak midden- en kleinbedrijf – zijn door hun bank niet gewezen op de financiële risico’s van deze swaps en zijn de afgelopen jaren, als gevolg van de dalende rente, financieel hard getroffen.

De AFM heeft nauwelijks ingegrepen en is kennelijk blijven vertrouwen op een professionele en deskundige afhandeling door de banken zelf. Pas eind 2015 maakte de AFM bekend opnieuw onderzoek te gaan doen naar de verkooppraktijken rondom de renteswaps.

Dit is opmerkelijk omdat de AFM medio 2015 nog aangaf dat de banken zich volgens haar voldoende inspanden om de klachten rondom de renteswaps op te lossen.

“De AFM heeft nauwelijks ingegrepen en is kennelijk blijven vertrouwen op een professionele en deskundige afhandeling door de banken zelf.”

Hierbij geldt ook dat er steeds meer uitspraken van de rechter kwamen in het voordeel van ondernemingen met een renteswap. Voorbeelden van uitspraken waarbij banken door de rechter werden gedwongen ondernemingen met renteswaps financieel te compenseren zijn:

Rechtbank Amsterdam 3 februari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:364
Hof Amsterdam 15 september 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3842

De AFM is tot op heden te coulant geweest bij het controleren van de banken en de werkwijze rondom de verkoop van de renteswaps en de grote financiële nadelen die ondernemingen (kunnen) ondervinden. De AFM komt ook zelf tot deze conclusie: (https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2015/dec/rentederivaten). De AFM stelt hierin dat uit haar eigen onderzoek onvoldoende is geredeneerd vanuit het belang van de ondernemingen en gaat nu onderzoek doen naar haar eigen optreden in dit (renteswap)dossier. Daarnaast gaat de AFM externe adviseurs inhuren bij het controleren van het werk van de banken, een taak waar de AFM oorspronkelijk voor in het leven is geroepen.

De vraag is nu: in hoeverre voldoet de AFM aan haar rol van “waakhond” op de financiële markt?

Bilt. Advocaten volgt met veel interesse het dossier rondom de renteswaps. Waar de AFM het vooralsnog laat afweten zien wij in ieder geval bij de reguliere rechtspraak voldoende aanknopingspunten om banken te dwingen tot een passende afhandeling van renteswaps over te gaan wanneer deze op basis van een onzorgvuldig of niet passend advies aan een onderneming zijn aangeboden.

Hanno Dubbeldam, hdubbeldam@bilt.nl