Tuchtrecht

Indien u ontevreden bent over bijvoorbeeld een advocaat of arts, kunt u een klacht indienen bij het tuchtcollege van de desbetreffende beroepsgroep. Het tuchtcollege toetst dan of de beklaagde zich aan de gedragsregels van de beroepsgroep heeft gehouden. Het tuchtcollege bestaat doorgaans uit enkele leden van de beroepsgroep.

De advocaten van Bilt. Ondernemingsrecht hebben een ruime ervaring op het gebied van tuchtrecht en staan zowel de klagende als de verwerende partij bij.

Bilt. Ondernemingsrecht werkt voor diverse beroepsgroepen, zoals artsen en makelaars. Een tuchtrechtprocedure kan voor de professional ingrijpende gevolgen hebben voor het uitoefenen met betrekking tot het uitoefenen van zijn/haar beroep. Bilt. Ondernemingsrecht kan de professional hierbij op deskundige wijze bijstaan. Daarnaast adviseert Bilt. Advocaten professionals over tuchtrechtelijke problemen met het doel klachten en tuchtrechtprocedures te voorkomen.

Wilt u meer weten?

https://www.bilt-ondernemingsrecht.nl/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_smartphone.svg
Heeft u een prangende vraag die niet kan wachten?